Zboží poškozené při přepravě - jak postupovat

  • Neprodleně nás informujte o vzniklé situaci prostřednictvím emailu info@nexars.com.
  • Vyfoťte zásilku i zboží v této zásilce tak, aby bylo jasné, k jakému poškození při přepravě došlo.
  • Fotografie zašlete spolu s vyplněným reklamačním listem (vzor viz níže) na výše uvedený e-mail.
  • Reklamaci vyřídíme v nejkratší možné lhůtě a zašleme vám nové zboží.
  • Společně domluvíme další postup.
  • Zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato.

Reklamační list

Číslo objednávky/faktury:

Datum objednávky/datum převzetí zboží:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Název produktu (příp. kód produktu) a cena v Kč:

 


Důvod reklamace zboží/stručný popis vady:
Datum a podpis:

Žádná položka