NEXARS je výzkumná organizace a našim hlavním posláním je provádět základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky a výchovy studentů, publikováním v renomovaných vědeckých časopisech a zejména rychlým transferem do praxe.